Kerkenraad

In de kerkenraad werken drie ambten samen: ouderlingen(-kerkrentmeesters), diakenen en predikant. De ouderlingen regeren en dragen opzicht over de gemeente. Aan hen is de pastorale zorg van de gemeente toevertrouwd. De ouderling-kerkrentmeesters houden zich vooral bezig met de verzorging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Aan de diakenen is de dienst van barmhartigheid toevertrouwd. De predikant is geroepen tot de bediening van het Woord en van de sacramenten.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Gameren bestaat uit één predikant, drie ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en drie diakenen.De ambtsdragers worden naar het model van het Nieuwe Testament door de gemeente gekozen en daardoor door God Zelf geroepen. De kerkenraad geeft (geestelijk) leiding aan de gemeente, ziet toe op de leer en de levenswandel en draagt zorg voor de gehele kudde.

Predikant:

  Vacant Delkant 9 5311 CJ Gameren 0418-561200

Consulent:

  Ds. J. de Jong De Gruno 66 3862 DD Nijkerk 033-2584720

Ouderling:

  R. Bulsink Palissade 22 Zaltbommel 0418-562733
06-82505171
contactpersoon preekbeurten
ouderlingwijk1@hervormdgameren.nl
  J.H. Koenen (Scriba) Schoolstraat 41 Gameren 0418-640927
06-16178073
scriba@hervormdgameren.nl

Ouderling-kerkrentmeester:

  J. Keijnemans De Hoef 4a Gameren 0418-643969 voorzittercvk@hervormdgameren.nl
  G. Preuter Joh.v.Rijswijkstraat 8 Gameren   secretariscvk@hervormdgameren.nl

Diaken:

  G.A. Westra Elskampseweg 6 Gameren 0418-562083
  J.H. van de Werken Dijkschrijversland 22 Gameren 0418-561896
  G.A. van den Berg Ridderstraat 24 Gameren 0418-723014

Via deze link kunt u het beleidsplan downloaden: Beleidsplan Gameren 2021