Kerkenraad

In de kerkenraad werken drie ambten samen: ouderlingen(-kerkrentmeesters), diakenen en predikant. De ouderlingen regeren en dragen opzicht over de gemeente. Aan hen is de pastorale zorg van de gemeente toevertrouwd. De ouderling-kerkrentmeesters houden zich vooral bezig met de verzorging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Aan de diakenen is de dienst van barmhartigheid toevertrouwd. De predikant is geroepen tot de bediening van het Woord en de sacramenten. De ambtsdragers worden naar het model van het Nieuwe Testament door de gemeente gekozen en daardoor door God zelf geroepen. De kerkenraad geeft (geestelijke) leiding aan de gemeente, ziet toe op de leer en de levenswandel en draagt zorg voor de gehele kudde.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Gameren bestaat uit één predikant, twee ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters en drie diakenen.

Per 1 september 2022 wordt de kerkenraad gevormd door:

Predikant:

Ds.W.MeijerDelkant 95311 CJGameren0418-561200

Ouderling:

R. BulsinkPalissade 22Zaltbommel06-82505171contactpersoon preekbeurten
ouderlingwijk1@hervormdgameren.nl
W. van den Berg (Scriba)Ouwelsestraat 6Gameren0418-845684scriba@hervormdgameren.nl

Ouderling-kerkrentmeester:

J. KeijnemansDe Hoef 4aGameren0418-643969voorzittercvk@hervormdgameren.nl
G. PreuterJoh.v.Rijswijkstraat 8Gamerensecretariscvk@hervormdgameren.nl

Diaken:

G.A. WestraElskampseweg 6Gameren0418-562083
C.J. EkelmansDijkschrijversland 7Gameren0418-672696
G.A. van den BergRidderstraat 34Gameren0418-723014

Via deze link kunt u het beleidsplan downloaden: Beleidsplan Gameren 2021