Kerkenraad

In de kerkenraad werken drie ambten samen: ouderlingen(-kerkrentmeesters), diakenen en predikant. De ouderlingen regeren en dragen opzicht over de gemeente. Aan hen is de pastorale zorg van de gemeente toevertrouwd. De ouderling-kerkrentmeesters houden zich vooral bezig met de verzorging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Aan de diakenen is de dienst van barmhartigheid toevertrouwd. De predikant is geroepen tot de bediening van het Woord en van de sacramenten.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Gameren bestaat uit één predikant, drie ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en drie diakenen.De ambtsdragers worden naar het model van het Nieuwe Testament door de gemeente gekozen en daardoor door God Zelf geroepen. De kerkenraad geeft (geestelijk) leiding aan de gemeente, ziet toe op de leer en de levenswandel en draagt zorg voor de gehele kudde.

Predikant:

Ds. G. Wassinkmaat Delkant 9 5311 CJ Gameren 0418-561200

Ouderling:

R. Bulsink Palissade 22 5301 DC Zaltbommel 0418-562733
J.H. Koenen (Scriba) Schoolstraat 41 5311 CD Gameren 0418-640927
06-16178073

Ouderling-kerkrentmeester:

J. Keijnemans De Hoef 4a 5311 GH Gameren  0418-643969
Gerhard Preuter Joh. van Rijswijkstraat 8 5311 EB Gameren

Diaken:

G.A. Westra Elskampseweg 6 5311 PD Gameren 06-20405655
J.H. van de Werken Dijkschrijversland 22 5311 GV Gameren 0418-561896
G.A. van den Berg Ridderstraat 24 5311 CN Gameren 06-27899623

Via deze link kunt u het beleidsplan downloaden: Beleidsplan Gameren 2017 – 2020