Idelette

Eens in de twee weken komt de vrouwenvereniging bij elkaar in Kerkelijk Centrum Elim.
De avonden worden gehouden op dinsdag en beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. De vrouwenvereniging is gestart in 2010 en ontleent haar naam aan de vrouw van Johannes Calvijn. Het doel van de vereniging is elkaar te ontmoeten en te bemoedigen vanuit Gods Woord, de Bijbel. De nadruk ligt op de Bijbelstudies van de Hervormde Vrouwenbond. Een abonnement op het tweemaandelijkse magazine “Vrouw tot Vrouw” van deze bond is bij het lidmaatschap van de vrouwenvereniging inbegrepen.
Naast de Bijbelstudies organiseren we ook een creatieve avond, een lezing met een gastspreker, een Kerst- en Paasviering en een afsluitingsavond. Ook nemen we tijd om met elkaar te zingen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Het bestuur van de vrouwenvereniging wordt gevormd door:

  • Christa Bulsink, voorzitter 06-46498053
  • Wendy Keijnemans, secretaris 0418-643969
  • Lenie van Wijnen, penningmeester 0418-562068
  • Tineke Blok, algemeen adjunct 0418-519952
  • Teunie van Honk, bestuurslid 0418-562398

E-mail: idelettegameren@outlook.com