Idelette

De Vrouwenvereniging is gestart in 2010 en heeft haar naam ontleend aan de vrouw van Johannes Calvijn. Eens in de drie weken komt de vrouwenvereniging bij elkaar in Kerkelijk Centrum Elim. De avonden worden gehouden op dinsdag en beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur.

Het doel van de vereniging is om samen met vrouwen van onze gemeente elkaar te ontmoeten en te bemoedigen vanuit Gods Woord de Bijbel. De nadruk ligt vooral op de Bijbelstudies welke zijn opgenomen in het maandblad De Hervormde Vrouw. Het maandblad gaat uit van de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag. Daarnaast organiseren we ook een creatieve avond, een lezing, een Kerst en Paasavond en een afsluitingsavond.

Het bestuur van de vrouwenvereniging wordt gevormd door:

  • C. Bulsink- de Koning, voorzitter 0418-562733
  • J. van Wijk – Kaasjager, secretaris 0418-592700
  • H. van Wijnen-Kerkhof, penningmeester 0418-562068
  • F. Blommers – Bragt, algemeen adjunct 0418-561885
  • C. Bronk-Daggelder, bestuurslid