Ledenregister

Een actueel ledenregister is belangrijk voor de organisatie van het plaatselijke kerkenwerk. Zo vormt het ledenregister de basis voor bijv. de catechese en bezoekwerk, maar ook voor de jaarlijkse financiële bijdrage.

Wij willen het ledenregister dan ook graag actueel houden. Onze gemeente maakt hierbij gebruik van het Leden Registratie Protestantse Kerk (LRP). Deze internetapplicatie maakt het mogelijk dat zowel landelijk als plaatselijk met dezelfde gegevens wordt gewerkt. Er vindt uitwisseling plaats met de gemeentelijke basisadministratie, zodat bijv. verhuizingen
en/of wijzigingen in gezinssituatie bij ons bekend worden. Soms zijn deze mutaties niet geheel
duidelijk, waardoor bijv. personen aan een ander kerkgenootschap worden doorgegeven.

Wijzigingen in het ledenregister kunt u doorgeven aan uw wijkouderling of aan W.J. Schouten, Gratenbogerd 13, 5311GA Gameren (e-mail: schoutenwouterjan@gmail.com).

De volgende personen zijn betrokken bij de plaatselijke ledenadministratie:

W.J. Schouten(ledenadministrateur)0418-562339
A.M. Baijense(lokaal beheerder)0418-564100
A.B. Blok(bijdragenadministrateur)0418-519952