Bijbel gesprekskring

De Bijbelkring komt als regel ongeveer één keer per maand samen in Kerkelijk Centrum Elim. De naam zegt het al dat de Bijbel op deze kring centraal staat. We willen samen luisteren naar wat de Heere in Zijn Woord vraagt en belooft. Het is zo heilzaam en leerzaam om ons te verdiepen in de goudmijn van het Woord van God. Het eerste gedeelte van de avond wordt er een inleiding gehouden over een bepaald bijbelgedeelte, terwijl we daarna in kleine groepen er nog dieper op ingaan.

De Bijbelgesprekskring is een goede gelegenheid om samen als gemeente de Schriften te onderzoeken. U bent van harte welkom! 

Deze kring wordt op dinsdagavond gehouden.

Contactpersoon:

Ds. W. MeijerDelkant 95311 CJ0418-561200