’t Visnet

’t Visnet is een club voor jongens en meisjes uit groep 5 t/m 8. We komen eens in de twee weken op donderdagavond in Kerkelijk Centrum ‘Elim’ bij elkaar. De avonden beginnen om 19.00 uur en om 20.30 uur sluiten we af. Elke clubavond beginnen we met gebed, we zingen samen en lezen een gedeelte uit de Bijbel. Daarna houden we een verwerking over het gelezen Bijbelgedeelte. Dit doen we in de vorm van een vertelling of we denken samen na over hetgeen we hebben gelezen. We houden een pauze waarin we iets drinken en snoepen. Na de pauze organiseren we van alles met elkaar, we gaan bijvoorbeeld iets knutselen, doen een spel, houden een pakjesavond of kijken een film. Eens per seizoen houden we een actie om geld in te zamelen voor ons financieel adoptiekind Matteo uit Bangladesh. Via de stichting Woord & Daad geven we maandelijks een bijdrage zodat zij naar school kan en elke schooldag een warme maaltijd krijgt. We vinden het belangrijk om te delen van onze overvloed met kinderen die het minder goed hebben dan wij.

De leidinggevenden van jeugdclub ’t Visnet zijn:

  • Lena van den Berg
  • Christa Bulsink
  • Teunitha van der Reijden
  • José de Kloe
  • Annelies van de Berg

Contactpersoon:

Christa Bulsink
06-46498053