Catechisatie

Tijdens het winterseizoen is er voor de jongeren van de gemeente gelegenheid om samen te komen rond een geopende Bijbel. Tijdens de catechese is het de bedoeling om als jongere onderwijs te krijgen vanuit het Woord van God over bijvoorbeeld Bijbelse kernwoorden, de geboden van God, de geloofsbelijdenis, vragen die in onze tijd spelen in de samenleving enz. enz.

De ervaring leert dat de meeste jongeren meer vragen hebben, dan er in de verschillende catechisatieboekjes staan… tijdens de catechisatie is er dan ook alle gelegenheid om je eigen vragen te stellen. We komen samen op de maandagen in Elim.
Er zijn drie leeftijdsgroepen: 12-15 jaar, 15-18 jaar en 18+.  De tijden zullen in de kerkbode vermeld worden.

Contactpersoon:

Ds. W. MeijerDelkant 95311 CJ0418-561200