Jeugdraad

In de jeugdraad participeren afgevaardigden van de kerkenraad en het jeugdwerk. De jeugdraad heeft verschillende taken, die kort samengevat neerkomen op het contact houden tussen het jeugdwerk onderling en tussen het jeugdwerk en de kerkenraad. Op deze manier verloopt de coördinatie en begeleiding van activiteiten soepel.
De jeugdraad houdt zich ondermeer bezig met het oplossen van knelpunten in het jeugdwerk; het coördineren en op elkaar afstemmen van (gezamenlijke) activiteiten; het nemen van initiatieven voor nieuwe activiteiten; en is verantwoordelijk voor een goede afstemming op en advisering van de kerkenraad aangaande het jeugdwerk.
Een goed voorbeeld van één van de taken van de jeugdraad is het coördineren van de jeugdactiedag.

De raad is als volgt samengesteld:

  • Namens de kerkenraad: Richard Bulsink
  • Namens de zondagsschool: Corine Westeneng
  • Namens de kinderclub ’t Visnet: Lena van de Berg
  • Namens tienerclub Shelter: Wendy Keijnemans
  • Namens het Open Jeugdwerk: Selina van de Werken

Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

  • Voorzitter; R.Bulsink, 06-82505171
  • Secretaris; Vacant