Jeugdraad

In de jeugdraad participeren afgevaardigden van de kerkenraad en van het jeugdwerk.

De jeugdraad heeft verschillende taken, die kort samengevat neerkomen op het contact houden tussen het jeugdwerk onderling en tussen het jeugdwerk en de kerkenraad. Op deze manier verloopt de coördinatie en begeleiding van activiteiten soepel.

De jeugdraad houdt zich o.a. bezig met het oplossen van knelpunten in het jeugdwerk; het coördineren en op elkaar afstemmen van (gezamenlijke) activiteiten; het nemen van initiatieven voor nieuwe activiteiten; en is verantwoordelijk voor een goede afstemming op en advisering van de kerkenraad aangaande het jeugdwerk.

De jeugdraad vergadert ongeveer vier keer per seizoen, onder leiding van een eigen voorzitter.

De raad is als volgt samengesteld:

  • Namens de kerkenraad: R.Bulsink
  • Namens de zondagsschool Sander Westeneng
  • Namens de kinderclub ’t Visnet: Lena van de Berg en Adrie de Koning
  • Namens tienerclub Shelter: Jantine van den Berg
  • Namens het Open Jeugdwerk: Vacant

Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

  • Voorzitter; R.Bulsink 0418-562733
  • Secretaris; Vacant