Activiteitencommissie

Er is een activiteitencommissie gevormd die door middel van gemeentebrede activiteiten de
kerkelijke gemeente wil opbouwen. Hieronder worden de activiteiten verstaan die buiten de reguliere club- en verenigingsavonden worden georganiseerd. Waar mogelijk en wenselijk kunnen deze
activiteiten ook worden opengesteld voor niet-gemeenteleden. De activiteitencommissie organiseert zelf activiteiten, zij ondersteunt activiteiten van andere clubs en verenigingen en stemt de onderlinge activiteiten op elkaar af. De activiteiten hoeven geen geld op te leveren, maar indien dit wel het geval is bepaalt de organisator in overleg met de kerkenraad aan welk doel deze opbrengst wordt besteed.
Ook het komende jaar zal de activiteitencommissie haar bijdrage verlenen aan o.a. de gemeentedag in september en de jeugdactiedag.

De volgende personen vormen de activiteitencommissie:

Patricia van Wijk 06 – 29154142
Tineke Blok 0418-519952
Wouter Kanselaar 0418-671935
Wilma de Koning 0418-562137
Menno van der Stam 06 – 30810693

Aanspreekpunt namens de kerkenraad:

  • Andreas van den Berg