Activiteitencommissie

Er is een activiteitencommissie gevormd die door middel van gemeentebrede activiteiten de kerkelijke gemeente wil opbouwen. Hieronder worden de activiteiten verstaan die buiten de reguliere club- en verenigingsavonden worden georganiseerd. Waar mogelijk en wenselijk kunnen deze activiteiten ook worden opengesteld voor niet-gemeenteleden. De activiteitencommissie organiseert zelf activiteiten, zij ondersteunt activiteiten van andere clubs en verenigingen en stemt de onderlinge activiteiten op elkaar af. De activiteiten hoeven geen geld op te leveren, maar indien dit wel het geval is bepaalt de organisator in overleg met de kerkenraad aan welk doel deze opbrengst wordt besteed. Ook het komende jaar zal de activiteitencommissie haar bijdrage verlenen aan o.a. de gemeentedag in september, de jeugdactiedag en de eindejaarsmiddag.

De volgende personen vormen de activiteitencommissie:

  • Tieneke Blok Keppelenkamp 17 5311 GZ Gameren 0418-519952
  • Marijn Westeneng Brouwershof 15 5311 GM Gameren 0418-641680
  • Annelies van den Berg, Kerkstraat 26, 5313 AR Nieuwaal 06-52144835
  • Wouter Kanselaar, Bulkenlaan 15, 5311 EJ Gameren 0418-671935
  • Wilma de Koning, Keppelenkamp 14, 5313 GZ Gameren 0418-562137

Aanspreekpunt namens de kerkenraad:

  • Andreas van den Berg, Ridderstraat 34, 5311 CN Gameren         06-27899623