Ouderen Commissie

We zijn dankbaar dat de middagen voor ouderen, alleenstaanden en belangstellenden zo goed bezocht worden. Wij hopen ook het komende winterseizoen weer velen van u te ontmoeten.

Deze middagen worden gehouden in Kerkelijk Centrum Elim. ds. de Jong verzorgt gebed, schriftlezing en meditatie, terwijl na de pauze een vrij onderwerp wordt behandeld door een gastspreker. U kunt hierbij ook denken aan het vertonen van dia’s, enz. enz. We beginnen om 14.30 uur!

De ouderencommissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:

Gijs van der Wal0418-561256
Nelie Rietveld0418-561715
Corry Bronk0418-672741
Rika Ekelmans0418-672696