Ouderen Commissie

We zijn dankbaar dat de middagen voor ouderen, alleenstaanden en belangstellenden zo goed bezocht worden. Wij hopen ook het komende winterseizoen weer velen van u te ontmoeten.

Deze middagen worden gehouden in Kerkelijk Centrum Elim. ds. de Jong verzorgt gebed, schriftlezing en meditatie, terwijl na de pauze een vrij onderwerp wordt behandeld door een gastspreker. U kunt hierbij ook denken aan het vertonen van dia’s, enz. enz. We beginnen om 14.30 uur!

De ouderencommissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:

  • J.G. van der Wal 0418-561256
  • N.C. Rietveld- Monster 0418-561715
  • C. Bronk-Daggelder
  • R. Ekelmans