Ondersteunende Diensten

Organisten

Tijdens de kerkdiensten wordt het orgel wisselend bespeeld door de volgende organisten:

 • Janneke Bragt-Dijkhof
 • Dick Kraan
 • Gerbert van Rossem
 • Reinart Bragt

Kosters

Onze gemeente Heeft twee kosters, die beiden met liefde hun werk verrichten. Samen met de organisten vervullen zij een belangrijke taak in de zondagse erediensten. Het zijn:

 • Jaap van der Ree Doolaard
 • Jan Rietveld
 • Adrie de Koning

Leendert Koenen is actief als hulpkoster in onze gemeente.

Mailadres kosters: koster@hervormdgameren.nl

Bezoekdames

Binnen onze Hervormde gemeente is een groep van zeven bezoekdames actief. Zes dames brengen in de gemeente, op afspraak, een bezoek aan oudere gemeenteleden vanaf vijfenzeventig jaar.  De bezoekdames zijn:

 •  Fietje van de Werken
 • Corrie van Steenbergen
 • Corrie Bronk
 • Janny van der Wal
 • Lenie Schouten
 • Tineke Blok
 • Nelie Rietveld
 • Erika Koelewijn

Wanneer u informatie wenst over het werk van de bezoekdames of als u 75+ bent en nu geen bezoek ontvangt, maar het wel op prijs stelt, neem dan contact op.

COÖRDINATOR:
Fietje van de Werken, Dijkschrijversland 22, 5311 GV Gameren 0418-561896 /0627516325

Begroeting nieuw ingekomenen

De nieuwe leden binnen onze Hervormde Gemeente worden, als daar prijs op gesteld wordt, begroet met een bezoek of een kaart. De welkomstgroet wordt gebracht door: Riet van der Wal.

Kerktelefoon

Elke kerkdienst wordt uitgezonden via de ether, en ook via www.kerkdienstgemist.nl.

Om deze uitzendingen te beluisteren zijn speciale ontvangers nodig die bij de luisteraars thuis worden geplaatst. De kerkdiensten van de gemeente zijn te beluisteren via kanaal 8. Het beluisteren van kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl kan via elk apparaat wat met internet verbonden is.

De ontvangers van Verzorgingshuis ’t Slot kunnen meeluisteren via het interne systeem op kanaal 10.

Uitzending kerkdienst

Elke kerkdienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl, een voor u belangrijke dienst kunt u zelf downloaden en opslaan via kerkdienstgemist.nl.

Tevens wordt de kerkdienst uitgezonden via de ether. Om deze uitzendingen te beluisteren zijn speciale ontvangers nodig die bij de luisteraars thuis worden geplaatst. De kerkdiensten van de gemeente zijn te beluisteren via kanaal 8.

De ontvangers van Verzorgingshuis ’t Slot kunnen meeluisteren via het interne systeem op kanaal 10.

Kerkbode

Gemeenteberichten van de Hervormde Gemeente te Gameren treft u wekelijks aan in de Hervormde

Kerkbode en wordt donderdag in de bus bezorgd. Deze kerkbode geeft de berichten weer van gemeenten op gereformeerde grondslag binnen de classis Bommel van de Protestante Kerk in Nederland.

Een abonnement op de kerkbode kost € 22,00 per jaar en wordt jaarlijks geïnd in de maand oktober.

Voor de afwikkeling hiervan verzoeken wij om gebruik te maken van de machtigingskaart.

Voor postabonnees bedraagt de abonnementsprijs € 37,95 per halfjaar.

Contactpersoon voor de gemeenteberichten :

Ds. W Meijer
Telefoon: 0418-561200
Email: vdm@pastoriemeijer.nl

Contactpersoon voor advertenties:

C. Nieuwkoop
Telefoon: 0418-672782
Email: hervormdekerkbode@ziggo.nl

Contactpersoon voor abonnement en bezorging:

A. Blok
Telefoon: 0418-519952
Email: penningmeester@hervormdgameren.nl