Elim en Beheerders

Het Kerkelijk Centrum Elim aan de Delkant 5A ligt op een korte loopafstand van het kerkgebouw en pastorie. Het gebouw heeft drie afzonderlijk te gebruiken zalen die te verenigen zijn tot één grote ruimte. Daarnaast is er een keuken, een bibliotheek- en vergaderruimte aanwezig. De bovenverdieping van het gebouw is speciaal voor de jongeren ingericht en biedt gelegenheid tot bezinning en ontspanning. Rondom het gebouw is er eigen parkeergelegenheid aanwezig voor ongeveer 70 auto’s.

Een gedeelte van het gebouw is ingericht als mortuarium met een koelruimte, opbaarruimte en familiekamer. Het mortuarium is afzonderlijk bereikbaar en staat voor iedereen open die op een gepaste wijze afscheid wil nemen van een overledene. Tijdens een condoleance of begrafenisdienst kan gebruik worden gemaakt van de andere zalen van het kerkelijk centrum. Door de beheerder en andere vrijwilligers wordt er dan voor koffie, thee en frisdrank gezorgd.

In het kerkelijk centrum vinden de reguliere activiteiten plaats van de kerkelijke gemeente. Daarnaast is er ook gelegenheid om het gebouw voor verjaardagen en andere recepties in besloten kring te gebruiken. Voor het gebruik van het gebouw zijn beleidsregels opgesteld door de kerkenraad. Hiermee wordt beoogd dat de activiteiten niet in strijd zijn met het beleidsplan van de gemeente.

Voor vragen over het gebruik van het kerkelijk centrum kunt u contact opnemen met de beheerder:

Alberty van de LaarRidderstraat 29
5311 CJ Gameren
06-23741635beheerelim@hervormdgameren.nl

Kerkelijk Centrum Elim
Delkant 5a
5311 CJ Gameren
Telefoon: 0418-561086