College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak in overleg met en in verantwoording tot de kerkenraad het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Zo draagt zij o.a. zorg voor de financiële geldwerving, het beheren van de goederen van de gemeente, het bijhouden van de registers en archieven en het opstellen van de jaarrekening en begroting.

Het college van kerkrentmeesters is als volgt samengesteld:

  J. Keijnemans voorzitter   voorzittercvk@hervormdgameren.nl 0418-643969
  Gerhard Preuter secretaris   secretariscvk@hervormdgameren.nl  
  A.B. Blok penningmeester     0418-519952
  A.P. de Koning administrateur   administrateur@hervormdgameren.nl 0418-561912