Kinderoppas

Iedere week is er tijdens de morgendienst kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. Deze vindt plaats in Kerkelijk Centrum Elim. Bij de kinderopvang wordt door twee of drie gemeenteleden opgepast op uw kinderen, zodat u (samen) de kerkdienst kunt bijwonen. Ook bij extra diensten tijdens de kerkelijke gedenkdagen zal er geprobeerd worden om kinderoppas te verzorgen. De data met de namen van de oppassers worden vermeld in de kerkbode.

Wilt u of jij ook meedraaien in de kinderoppas, dan kunt u zich bij ons opgeven.

Contactpersonen:

Petra Koenen Schoolstraat 41 5311 CD Gameren 0418-640927
Lexi Kiep Burgerstraat 31 5311 CW Gameren 06-83421294