Belijdeniscatechisatie

We willen u/jou graag wijzen op de belijdeniscatechisatie, normaal gesproken wordt de belijdeniscatechisatie op de maandagavond gehouden door Ds. J. de Jong. De Heere is het zo waard, dat we Zijn Naam openlijk belijden en Hem met blijdschap dienen.

Er kunnen heel wat vragen in ons hart leven als: is mijn geloof wel echt, ben ik wel een kind van God, kan ik wel belijdenis doen enz. enz.

Juist op de belijdeniscatechisatie gaan we in een openharti­ge sfeer dieper in op de kennis van het geloof en de vragen rond de toeëigening van het heil en een leven tot eer van God.

Wanneer u/jij hierover nog vragen hebt neem dan gerust met hem contact op. Hij is graag bereid in een persoonlijk gesprek hier nader op in te gaan.

Deze eerste keer in het seizoen zal een “open” avond zijn, waarop iets verteld wordt over de inhoud en het doel van de belijdeniscatechese en u/jij zelf ook vragen kunt stellen.

Contactpersoon:

Ds. J. de Jong De Gruno 66 3862 DD Nijkerk 033-2584720