Jongeren gesprekskring

Deze kring is speciaal bedoeld voor hen, die korter of langer tijd geleden openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Daarmee willen we natuurlijk niet zeggen, dat anderen niet van harte welkom zijn.

Ds. J. de Jong zal deze winter de leiding van deze kring op zich nemen.U/jij bent hier van harte welkom. Het is goed om samen bezig te zijn met het ene nodige.

De Jongerengesprekskring wordt gehouden op de woensdagavond in Kerkelijk Centrum Elim. We beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Contactpersoon:

Ds. J. de Jong De Gruno 66 3862 DD Nijkerk 033-2584720