Jongeren gesprekskring

Deze kring is speciaal bedoeld voor hen, die korter of langer tijd geleden openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Daarmee willen we natuurlijk niet zeggen, dat anderen niet van harte welkom zijn.

Ds. G. Wassinkmaat zal deze winter de leiding van deze kring op zich nemen.U/jij bent hier van harte welkom. Het is goed om samen bezig te zijn met het ene nodige.

De Jongerengesprekskring wordt gehouden op de woensdagavond in Kerkelijk Centrum Elim. We beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Contactpersoon:

Ds. G. Wassinkmaat Delkant 9 5311 CJ Gameren 0418-561200
Ds. J. de Jong De Gruno 66 3862 DD Nijkerk 033-2584720