Jongeren gesprekskring

Deze kring is speciaal bedoeld voor hen, die korter of langer tijd geleden openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Daarmee willen we natuurlijk niet zeggen, dat anderen niet van harte welkom zijn.
Het is goed om samen bezig te zijn met het ene nodige.

Deze kring wordt gehouden op de woensdagavond in Kerkelijk Centrum Elim.
We beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur. U/jij bent van harte welkom.

Contactpersoon:

Ds. W. MeijerDelkant 95311 CJ0418-561200