Samen Zingen

“Kom laten wij vrolijk zingen voor de Heere, Laten wij juichen voor de Rots van ons heil” (Ps 95:1)

In verbondenheid met gelovigen overal in de wereld en door alle eeuwen heen, leeft ook in onze gemeente het verlangen het geloof in God en de gemeenschap met elkaar, vorm te geven met muziek.

Samen Zingen is een gemeente-breed initiatief voor het organiseren van muzikale avonden. De avonden staan helemaal in het teken van samen zingen, begeleid door muzikanten uit onze gemeente. Het programma wordt opgezet rond een thema en wordt samengesteld voor jong en oud. Aan het einde van het programma is er ruimte voor verzoeknummers. Het programma wordt aangevuld met Bijbelteksten en mooie gedichten.

Samen Zingen wordt drie keer per seizoen georganiseerd.

Precieze data en tijden worden aangekondigd in de kerkbode, en op deze website.

Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Linda van de Werken0418-785224