Samen Zingen

“Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde.” (Ps. 96:1)
Samen zingen is een gemeentebreed initiatief voor het organiseren van muzikale avonden. De
avonden staan in het teken van samen zingen, begeleid door muzikanten uit onze gemeente.
Afhankelijk van de tijd van het kerkelijk jaar wordt het programma samengesteld rondom een thema.
Samen zingen wordt twee tot drie keer per seizoen georganiseerd. De avonden beginnen om 19.00 zodat ook de kinderen mee kunnen komen.

De betreffende data worden aangekondigd via de kerkbode en de website.

Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Linda van de Werken06-48703684