Geldwerving

Collectebonnen

Verkoop van collectebonnen vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand in Kerkelijk Centrum Elim, Delkant 5a tussen 19.00 en 20.00 uur. Er zijn vellen verkrijgbaar met 20 coupures van elk € 0,60 (€ 12/vel), € 1,25 (€ 25/vel) of € 5,00 (€ 100/vel). Betaling van collectebonnen kan contant, per pinautomaat of door overmaking van het bedrag op IBAN nummer : NL68RABO0374326584 tnv Hervormde Gemeente Gameren.

Contactpersoon:

A.B. BlokKeppelenkamp 175311 GZGameren0418-519952penningmeester@hervormdgameren.nl

Actie kerkbalans

Voor de instandhouding van onze gemeente wordt jaarlijks een financiële bijdrage gevraagd. In 2009 is voor de eerste maal aangesloten bij de landelijk gehouden Actie Kerkbalans. Bij deze actie wordt aan ieder gemeentelid ouder dan 18 jaar gevraagd om zijn of haar bijdrage kenbaar te maken voor het nieuwe jaar. De bijdragen kunnen vervolgens ineens of in termijnen worden voldaan door overmaking van het bedrag op IBAN nummer : NL90INGB0007315983 t.n.v. Hervormde Gemeente Gameren o.v.v. Actie Kerkbalans.

Contactpersoon:

S. KoelewijnKerkwijksekade 1b5315 APKerkwijksecretariscvk@hervormdgameren.nl

Solidariteitskas

De Solidariteitskas is bestemd voor onderlinge steunverlening van de plaatselijke gemeenten. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage van € 10,- van of namens alle belijdende leden van de kerk. Per belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de landelijke kerk. Het overschot komt ten goede aan de eigen gemeente. Het verzoek om bij te dragen aan de Solidariteitskas wordt gehouden in de maand oktober.

Contactpersoon:

S. KoelewijnKerkwijksekade 1b5315 APKerkwijksecretariscvk@hervormdgameren.nl

Verjaardagsfonds

Gemeenteleden ontvangen op hun verjaardag namens de kerkelijke gemeente een mooie kaart met daarop een felicitatie voor het nieuwe levensjaar. Met een bijgevoegde envelop kunt u een bijdrage doen voor de instandhouding van onze gemeente. De envelop kunt u zondag in de collectezak doen, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN nummer : NL67RABO0374307202 o.v.v. ‘verjaardagsfonds’.

Contactpersoon:

A.A. van Ballegooijen-SleghHoplandhof 195311 ENGameren0418-561497

Periodieke giften

Indien u overweegt om minimaal vijf jaar een gift aan onze gemeente te doen, dan kunt u gebruik maken van extra fiscale voordelen wanneer u dat doet in de vorm van een “periodieke gift”. Er gelden dan andere regels voor het berekenen van de drempel van de giftenaftrek. Voor deze giften moet er een speciaal formulier worden ingevuld door de schenker en onze gemeente. Wij zijn u hiermee uiteraard graag behulpzaam.

Contactpersoon:

S. KoelewijnKerkwijksekade 1b5315 APKerkwijksecretariscvk@hervormdgameren.nl