Welkom

Elke zondag staan de deuren van Gods Huis open. De Heere vraagt van ons dat we de onderlinge bijeenkomsten niet zullen nalaten. Een trouwe kerkgang is van groot belang. De Psalmen zingen op meer dan één plaats van de rijkdom en de schone dienst van het Huis des Heeren. In de werkplaats van de Heilige Geest wordt het geloof gewerkt en versterkt. Daarom worden we elke zondag daar verwacht, waar de Heere God woont en het leven geeft in eeuwigheid.

God maakt zich bekend in zijn Woord. De kerkdiensten op zondag nemen hierin een centrale plaats in. Elke zondag komen we als gemeente samen in de dorpskerk aan de Delkant 1 rond het geopende Woord van God. De kerkdiensten beginnen ‘s-morgens om 09.30 uur en ‘s-avonds om 18.30 uur.

Hervomde kerk
Delkant 1
0418-641453

 

Bekijk kerkdienst (live)

Kerkdiensten aankomende weken