Liturgie

Zondag 4 juni

Ochtend Avond
Voorzang: Psalm   87 : 2 

Psalm   119 : 1, 3
Psalm    25 : 6
Psalm    51 : 5, 6, 7
Psalm    86 : 6
Psalm  143 : 10

Schriftlezing: Galaten 5 de verzen 13 t/m 26
Tekst: vers 25
Thema: ‘Leven en wandel door de Geest’
Voorzang: Psalm 87:4
 
Psalm 130:2
Psalm 89:3
Psalm 51:3 en 4
Psalm 32:3
Psalm 103:5 en 6
 
Schriftlezing: Ps.51:1-13
Tekst: NGB art. 15
Thema: Erfelijk belast

Diaconie
NL 81 RABO 0374326738

College van kerkrentmeesters /onderhoudsfonds
NL 67 RABO 0374307202