Liturgie

Zondag 19 maart

OchtendAvond
Voorzang: Psalm 93:1

Psalm 34:6 en 7
Psalm 38:6 en 9
Psalm 38:15, 17 en 21
Psalm 69:7
Psalm 34:9 en 11

Schriftlezing: Matt.26:31-35 en 69-75
Tekst: Matt.26:35 en 75
Thema: Haantje de voorste huilt
Voorzang: Psalm 14:3
 
Psalm 38:5 en 6
Psalm 46:5 en 6
Psalm 105: 20 en 23
Psalm 44:3 en 4
Psalm 68:1 
 
Schriftlezing: Numeri 10:1-6 en 11-36
Preek: Als een leger op weg naar het Beloofde Land 
– de telling van het leger
– de orde van het leger
– de opmars van het leger

Diaconie
NL 81 RABO 0374326738

College van kerkrentmeesters /onderhoudsfonds
NL 67 RABO 0374307202