Liturgie ochtend

Psalm 95 vers 4 ( voorzang)

Psalm 123 vers 1

Psalm 81 vers 12

Psalm 25 vers 1 en 10   

Psalm 105 vers 3  

Psalm 145 vers 6

Schriftlezing: Efeze 6 vers 10 –  20

Tekst: Efeze 6 vers 18

Diaconie

NL 81 RABO 0374326738

College van Kerkrentmeesters /onderhoudsfonds

NL 67 RABO 0374307202