Liturgie avond

Tien geboden vers 1   voorzang

Psalm 89: 1, 12

Psalm 98: 1, 2

Psalm 149: 1, 3, 5 

Psalm 99: 1, 3

Psalm 99: 8

Schriftlezing: Psalm 89: 23 – 29

Schriftlezing: Kolossenen 1: 1 – 23

Tekst: Kolossenzen 1: 18

Diaconie

NL 81 RABO 0374326738

College van kerkrentmeesters /onderhoudsfonds

NL 67 RABO 0374307202