Informatie over het a.s afscheid van ds. en mevr. Wassinkmaat.

Update 15 april

Afscheidsmiddag

Afgelopen zaterdag hebben we als gemeente afscheid genomen van ons predikantsechtpaar. Als kerkenraad zien we in dankbaarheid terug op een erg geslaagde middag. Bij deze willen we dan ook nogmaals een ieder bedanken die mee heeft geholpen om deze middag mogelijk te maken. We hebben veel positieve reacties ontvangen en met elkaar als gemeente de dominee met zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen een onvergetelijke dag bezorgd. Groot is de belangstelling voor de drive-in geweest. Vele gemeenteleden zijn langs gereden. Misschien wat overdreven, maar de auto’s stonden haast tot buiten Gameren te wachten. In dit alles zien we dan ook de grote plaats die ons predikantsechtpaar de afgelopen 12 jaar in onze gemeente heeft gehad. We hebben een groot God die dit alles mogelijk heeft gemaakt. Laten we Hem hiervoor dankbaar zijn.

Komende zondagmorgen zal dominee Wassinkmaat afscheid van onze gemeente nemen tijdens de hiervoor bestemde afscheidsdienst. Wat zou het mooi geweest zijn als de kerk dan vol zou zitten. Gezien de huidige omstandigheden is dit niet mogelijk. U begrijpt dat we dit graag anders hadden gezien. Vooraf is er een beperkt aantal mensen voor de dienst uitgenodigd. Om deze reden is er dan ook geen mogelijkheid om u in te schrijven voor de dienst op kerkbezoekplanner.nl. We hopen natuurlijk vele van u digitaal te ontmoeten. Voor de dominee en zijn vrouw zal het komende zondag een extra bijzondere dienst zijn. Afscheid nemen is doorgaans niet datgene wat we makkelijk doen. Het roept vaak van allerlei emoties op. Ook voor ons als gemeenteleden. Laten we dan ook de komende dagen ons predikantsechtpaar en de gemeente in onze voorbede opdragen. We wensen u een gezegende dienst toe.

Update 29 maart

Vacaturetijd  

Het afscheid van ds. Wassinkmaat en zijn vrouw nadert met rasse schrede. Op D.V zondag 18 april zal zoals u weet tijdens de morgendienst de afscheidsdienst plaats vinden. Gezien de coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen is het maar voor een beperkt aantal vooraf genodigde mogelijk om de dienst fysiek bij te wonen. U zult begrijpen dat we dit graag anders gezien hadden maar gelet op de huidige ontwikkelingen zien we vooralsnog geen andere mogelijkheid.

Na de afscheidsdienst zal een periode aanbreken waarin we als gemeente vacant zijn. Laten we deze periode dan ook biddend bij de Heere neer leggen in het vertrouwen dat de Koning van de kerk door gaat met zijn werk. Als kerkenraad zijn we dankbaar u te kunnen melden dat ds. J. de Jong uit Nijkerk, het werk dat hij al  langere tijd in onze gemeente verricht, tijdens de periode dat we als gemeente vacant zijn zal voortzetten. Tevens hebben we ds. J. de Jong bereidt gevonden om het consulentschap voor onze gemeente op zich te nemen. Een hele taak zo alles bij elkaar  en laten we dan ook niet vergeten om ds. J. de Jong en zijn vrouw op te dragen in onze voorbede.

Namens de kerkenraad 

Afscheidsbijeenkomst ds. en mevr. Wassinkmaat.

Nog even en de afscheidsmiddag op zaterdag 10 april is ,als alles goed mag gaan, aangebroken. Aangezien deze kerkbode voor twee weken is willen we deze week de middag nog een keer onder de aandacht brengen. De organisatie voor het geheel is in volle gang en het beloofd een mooie middag te worden. Op de achtergrond is al veel werk verzet en er zijn hele mooie filmpjes aangeleverd. Het idee van de drive-in is ook verder uitgewerkt. Bij deze willen we dan ook iedereen bedanken die hier een steentje aan bijdraagt. Ondanks het feit dat in deze tijd alles anders gaat hopen we op deze manier op een waardevolle manier afscheid te nemen van ons predikant echtpaar. Als je bijna twaalf jaar aan een gemeente verbonden bent, en je het werk in de gemeente elke dag met veel liefde doet, dan is afscheid nemen niet makkelijk. Ook wij als gemeente zullen ds. en mevrouw missen. De grote pastorale betrokkenheid, de liefde voor de gemeente en het heenwijzen naar Christus. Laten we dan ook de komende periode in liefde om ze heen staan. Hieronder zal ik nog een keer het verloop van de middag vermelden zodat hopelijk alles duidelijk is voor een ieder. Als dit niet zo is schroom dan niet om contact op te nemen.

Het eerste tijdsblok start om 13.30 uur en zal tot ongeveer 15.00 uur duren. Tijdens dit eerste tijdsblok zullen verschillende verenigingen via de digitale weg afscheid nemen van ds. en mevr. Wassinkmaat. Dit digitale afscheid kunt u thuis via kerkdienstgemist.nl live meemaken. De link hiervoor kunt u op de website vinden.

Het tweede tijdsblok van de middag is van 15.30 uur t/m 17.00 uur. Tijdens dit tijdsblok is er een drive-in georganiseerd. Het is de bedoeling dat u/jij “in zover mogelijk” met de auto of fiets etc. verspreidt over de genoemde tijd naar Elim komt. Via een aangegeven route over het parkeerterrein zal u dan langs ds. en mevr. Wassinkmaat komen. Ter hoogte van ds. en mevr. Wassinkmaat kunt u vanuit/vanaf uw vervoersmiddel afscheid nemen van het predikantsechtpaar. Er is dan ook gelegenheid om eventueel een persoonlijk aandenken te geven. Als tip voor de kinderen: De dominee krijgt regelmatig na afloop van de dienst een tekening van kinderen uit de gemeente. Ik weet dat de dominee hier altijd erg blij mee is.