Diaconie

De diaconale zorg wordt verricht door de diakenen. De belangrijkste taak van de diaconie is de dienst der barmhartigheid. De Heere Jezus heeft ons bij de voetwassing hiervan een voorbeeld gegeven (Joh. 13 vers 15). De zorg voor de naaste in nood is ook de grondhouding van de eerste christengemeente, in navolging op de opdracht door Christus gegeven. Dit alles zou niet kunnen zonder de gaven die de gemeente afzondert voor de hulpverlening aan de naaste in nood, dichtbij en ver weg.

Treffend zijn de woorden van de grote Diaken, de Heere Jezus Christus: “Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen.” (Mattheüs 25 : 35 en 36)

Het college van diakenen is als volgt samengesteld:

C.J. EkelmansVoorzitter
G.A. WestraPenningmeester
G.A. van den BergSecretaris