Covid19 update

Beste gemeente,

Gezien de huidige situatie omtrent de verspreiding van het corona virus, ook in Gameren, en na aanleiding van het dringende verzoek van de burgerlijke gemeente Zaltbommel om alleen online diensten te verzorgen, heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten alleen online uit te zenden. Een ingrijpende, moeilijke beslissing. We hopen op uw begrip in deze. Als de situatie het weer toelaat dan hopen we weer met een gedeelte van de gemeente samen te komen.

Verder is nog steeds van toepassing dat alle andere activiteiten (catechese, jeugdclubs,  kringen, etc.) de komende periode geen doorgang vinden in fysieke vorm. Om toch vorm te kunnen geven aan de gemeentelijke activiteiten proberen we waar mogelijk met een digitaal alternatief te komen. U kunt hierbij denken aan uitzendingen via kerkdienstgemist.nl

Psalm 42 vers 5

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.