Covid19 update

Beste gemeente,

Gezien de versoepelingen van een aantal corona maatregelen door de overheid, en het advies van de landelijke kerk om de kerk weer open te stellen voor een beperkt aantal bezoekers hebben we als kerkenraad , na uitvoerig overleg, het volgende besloten:

De komende periode kunnen de kerkdiensten weer bezocht worden. Het aantal kerkbezoekers is beperkt tot een maximum van 30 personen exclusief de kinderen. U kunt zich aanmelden voor de diensten via kerkbezoekplanner.nl.  Tijdens de aanmelding op kerkbezoekplanner.nl hoeft u de kinderen  niet op te geven. Tevens is de mogelijkheid aanwezig om de kleine kinderen tijdens de morgendienst naar de oppas te brengen.  

Verder hebben we als kerkenraad besloten dat alle andere activiteiten ( catechese, zondagschool en jeugdclubs,  etc. ) vooralsnog de komende periode geen doorgang zullen vinden. Er zal naar andere manieren gezocht worden om het contact met onze jongeren te onderhouden. Tevens zal waar mogelijk een digitaal alternatief geboden worden.

We zijn dankbaar dat we elkaar ,voor zo ver mogelijk,  weer in een klein verband in de kerk kunnen ontmoeten tijdens de Erediensten.  We wensen u in de kerk en thuis online met ons verbonden gezegende diensten toe. Laten we als gemeente biddend om elkaar heen staan.

Voor het inschrijven van de kerkdiensten gaat u naar  https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/gjm93YAd

Tijdens de inschrijving geeft u uw naam en e-mailadres op. Bij voldoende plaats krijgt u op dit e-mailadres een uitnodiging voor de dienst. Deze mail zal telkens op zaterdagmiddag voorafgaand aan de zondag verstuurd worden. U begrijpt dat vanwege de beperkte toegang van bezoekers u niet elke dienst kunt bijwonen. U krijgt dan ook alleen een uitnodiging per mail als er een plaats voor u gereserveerd is. 

Als u zich al eerder ingeschreven heeft dan kunt u zich op drie manieren op nieuwe diensten inschrijven. De eerste manier is naar de eerste mail van kerkbezoekplanner gaan. Hierin staat een knop om uw inschrijvingen te beheren.

De tweede manier is om naar de bovenstaande website te gaan en een beheerlink aan te vragen. Die kunt u vinden in een geel venster bovenaan de website. U krijgt dan een mail waarmee u de inschrijvingen kunt regelen. 

De derde manier is om met uw mailadres een account bij kerkbezoekplanner aan te maken. U kunt dan telkens inloggen om uw inschrijvingen te beheren.

Lukt het u niet om uzelf in te schrijven of ervaart u hierbij andere problemen, dan kunt u contact opnemen met broeder Preuter d.m.v. mail (secretariscvk@hervormdgameren.nl)  of telefonisch. U kunt hem – als u hierover vragen heeft – bellen elke woensdagavond tussen 19:00 uur en 20:00 uur.