Covid19 update

Beste gemeente,

Vanuit de overheid worden er een groot aantal versoepelingen doorgevoerd. Als kerkenraad hebben we naar aanleiding van deze versoepelingen, in biddend opzicht, de volgende besluiten genomen:

Het aantal kerkbezoekers wordt vooralsnog tijdens de morgendiensten verruimd tot een maximum van 100 personen exclusief de kinderen. Voor de avonddiensten is opgeven niet meer nodig.

Om de 1,5 meter afstand regel te kunnen houden zullen we de galerij openstellen. U kunt zich voor de morgendiensten aanmelden via kerkbezoekplanner.nl.  Tijdens de aanmelding op kerkbezoekplanner.nl hoeft u de kinderen  niet op te geven. Tevens is de mogelijkheid aanwezig om de kleine kinderen tijdens de morgendienst naar de oppas te brengen.  

Verder willen we, het zij op een ingetogen wijze, als gemeente weer alle psalmen samen gaan zingen. Het beleid van het zingen door voorzangers en de laatste twee psalmen door de hele gemeente komt hierbij te vervallen.

We wensen u in de kerk en thuis online met ons verbonden gezegende diensten toe.

Voor het inschrijven van de kerkdiensten gaat u naar  https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/gjm93YAd

Tijdens de inschrijving geeft u uw naam en e-mailadres op. Bij voldoende plaats krijgt u op dit e-mailadres een uitnodiging voor de dienst. Deze mail zal telkens op zaterdagmiddag voorafgaand aan de zondag verstuurd worden.

Als u zich al eerder ingeschreven heeft dan kunt u zich op drie manieren op nieuwe diensten inschrijven. De eerste manier is naar de eerste mail van kerkbezoekplanner gaan. Hierin staat een knop om uw inschrijvingen te beheren.

De tweede manier is om naar de bovenstaande website te gaan en een beheerlink aan te vragen. Die kunt u vinden in een geel venster bovenaan de website. U krijgt dan een mail waarmee u de inschrijvingen kunt regelen. 

De derde manier is om met uw mailadres een account bij kerkbezoekplanner aan te maken. U kunt dan telkens inloggen om uw inschrijvingen te beheren.

Lukt het u niet om uzelf in te schrijven of ervaart u hierbij andere problemen, dan kunt u contact opnemen met broeder Preuter d.m.v. mail (secretariscvk@hervormdgameren.nl)  of telefonisch. U kunt hem – als u hierover vragen heeft – bellen elke woensdagavond tussen 19:00 uur en 20:00 uur.