Johannes 13 vers 1 JEZUS’ LIEFDE TOT HET EINDE

Johannes 13 vers 1: ‘………….. zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde!’

JEZUS’ LIEFDE TOT HET EINDE

1. wanneer
2. tot wie
3. hoelang

Het gebeurde in een Tibetaans dorpje. Midden in een dorp stond een boom in
brand. In die boom zat een nest pasgeboren vogeltjes. Het vuur kwam steeds dichter bij het nest. De moedervogel fladderde angstig heen en weer. Toen het
vuur het nest bereikt had, ging ze er bovenop zitten en spreidde haar vleugels er over uit. Zo verbrandde die moedervogel levend. Eén van de inboorlingen wipte met een lange stok de dode moedervogel van het nest. Tot zijn verbazing sprongen de jongen piepend en springlevend tevoorschijn. De dood van die
moedervogel betekende het leven voor haar jongen.
Een mooi voorbeeld. Toch is het geheim van Jezus’ liefde dieper, groter. Hij gaat voor de Zijnen door het vuur, ja, door het vuur van Gods gericht. En Hij sterft niet voor onschuldige vogeltjes, maar voor (dood) schuldige zondaars.

1. wanneer

Wanneer zegt Jezus dit? Het is de laatste avond waarop Hij met Zijn discipelen
samen is, vlak voor het feest van het Pascha. Jezus kijkt in de Paaszaal op de klok, op Gods klok. Hij ziet dat het uur slaat waarop zondaars verlost zullen worden en waarop Zijn Vader verheerlijkt wordt. Alles is door God getimed, het gebeurt allemaal op Gods tijd en volgens Gods programma. Hij wordt nu als het Lam van God geslacht aan het kruis van Golgotha.
Zie je dat? Er staat niet dat Hij moet gaan lijden en sterven, maar dat Hij uit deze wereld zal overgaan tot de Vader. Hij leeft in een Gode-vijandige wereld die in het boze ligt. Maar nu breekt bijna het uur aan van Zijn terugkeer naar de heerlijkheid die Hij bij de Vader had. En zal hij daar niet naar uitzien?
Zover is het nog niet. Hij moet eerst lijden en strijden, verworpen en ge-
kruisigd worden. Nog even en dan hangt Hij aan het kruis. Maar het gaat door lijden tot heerlijkheid.
Jezus weet wat er komen gaat, namelijk de kruisdood, en toch aarzelt Hij geen moment om die weg te gaan. Dat is Zijn grote liefde!

2. tot wie

De Zijnen. Wie zijn dat? Ja, denk je: dat zijn volgens mij de uitverkorenen, en
daar hoor ik niet bij, want mijn geloof stelt weinig of niets voor. Maar kijk dan eens naar Jezus’ discipelen. Het zijn allemaal zondaars, lafaards, zwakkelingen.
Ze lopen hun Meester voor de voeten, verloochenen Hem en vluchten op het kritieke moment weg. De Zijnen beantwoorden Zijn liefde zo vaak met zonde, twijfel en ongeloof. Maar ondanks alles heeft Hij hen onuitsprekelijk lief, ja, gaat voor hen lijden en sterven.
Hoor je dat? Er staat niet, dat de Zijnen Jezus hebben liefgehad tot einde. Nee, het is omgekeerd: Jezus heeft de Zijnen liefgehad tot het einde. Dat maakt het wonder van Zijn liefde zo onbegrijpelijk groot.

3. hoelang

Bijzonder, vind je niet? Je had verwacht dat Hij zoveel met Zichzelf had te stellen, dat Hij nu even geen oog, geen liefde zou hebben voor de Zijnen. Maar nee, Hij laat ze niet los, verliest ze niet uit het oog en blijft ze met liefde omringen.
Liefde tot het einde, dat betekent ook: liefde tot de hoogste graad, de volle maat, dus: het toppunt, hoogtepunt van Zijn liefde. Je kunt iemand – uit liefde – een flinke fooi geven, een duur kado, maar Jezus geeft niet iets maar alles. Hij geeft Zichzelf, Zijn eigen leven.
Liefde tot het einde. Het Griekse woordje voor einde betekent ook ‘doel’, doeleinde. Welk doel dan? Jezus’ liefde heeft een doel, namelijk de eeuwige heerlijkheid, de zaligheid, de redding van de Zijnen.
Het is erg als je Gods wet overtreedt en tegen Gods geboden zondigt. Maar wat veel erger is? Als je Zijn grote liefde veracht. Dan zal straks Jezus verschrikkelijk toornen over Zijn versmade liefde.
Kom, laten we vandaag nog onze knieën buigen en vragen: ‘stort Uw liefde uit, ook in mij’. Wat ben je gelukkig, als je in leven en sterven belijden mag: ‘ik heb Hem lief omdat Hij mij eerst heeft liefgehad.’
Wat een troost! Jezus’ liefde voor de Zijnen houdt het uit en houdt het vol, zelfs over dood en graf heen. Niets en niemand zal hen kunnen scheiden van Zijn liefde.

Gameren G. Wassinkmaat