Meditatie Handelingen 2 vers 21

IS UW ZIEL GERED?

‘En het zal zijn, dat een ieder, die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden’

Handelingen 2 vers 21

In de nacht van 14 op 15 april 1912 zonk in de Atlantische oceaan het grootste en meest luxueuze schip van die tijd de Titanic. Het ‘onzinkbare’ schip raakte een ijsberg. John Harper, een evangelist uit Glasgow, was ook aan boord. Hij viel op zijn knieën en bad voor de zaligheid van de passagiers. Snel zwom hij van de ene naar de andere drenkeling en vroeg: ‘is uw ziel gered?’ Als een drenkeling zei: ‘nee’, antwoordde Harper: ‘geloof in de Heere Jezus Christus en je zult behouden worden.’ En ik vraag het ook aan u en aan jou: ‘is uw, jouw ziel gered?’ Want de Pinksterboodschap luidt:  ‘En het zal zijn, dat een ieder, die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.’

Als de Heilige Geest  wordt uitgestort hoor je in Jeruzalem de grote werken van God. Petrus neemt dan het woord en zegt dat eeuwen terug de profeet Joël dit al voorzegd heeft. In de laatste dagen giet God Zijn Geest uit op alle vlees. Ja, dan zullen er zware tijden komen. Kijk maar om je heen: rampen, terreur, oorlog, vervuiling van het milieu en ga zo maar door. Zeg maar: het is crisistijd.

Of er dan nog ergens veiligheid te vinden is in deze zozeer bedreigde en dreigende wereld? Gelukkig wel, want Petrus zegt: ‘En het zal zijn, dat een ieder, die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.’

Wat een belofte! Ondanks de eindstrijd is de eindtijd voluit heilstijd. Een tijd, waarin Gods werk doorgaat, de Pinkstergeest werkt. Hoe donker het in de eindtijd ook wordt, wie de Naam van de Heere aanroept zal zalig worden.

En het zal zijn! Daarin ligt de zekerheid van de verhoring van het  gebed, dat je nooit tevergeefs bij de Heere aanklopt en op de Heere een beroep doet.

O zeker, soms twijfel je: zal ik wel zalig worden?  Je valt jezelf zo tegen, je zondigt weer en denkt: het is met mij niets. Maar God maakt Zijn Woord waar, doet wat Hij zegt en vervult wat Hij belooft.

Een ieder! Niemand uitgesloten. Wat je ook op je kerfstok hebt en hoe je er ook aan toe bent (misschien wel hopeloos ongelukkig en depressief). Hoor je dat? Wie dan ook de Naam van de Heere aanroept, zal gered worden.

Aanroepen! Wat betekent dat? Dat je op iemand een beroep doet, iemand bij zijn naam roept. Welke naam? Het gaat om de Naam van Jezus, de enige Naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En een beroep op deze Naam is een beroep op Zijn hart, op Zijn genade, op Zijn ontferming.

Wat het liefste werk van de Pinkstergeest is? De Heilige Geest laat je zo graag zien Wie de Heere Jezus is en wat Zijn werk is: redden, verlossen, zaligmaken.

De Geest zorgt ervoor dat je Hem nodig krijgt, je verzet  leert opgeven, voor Hem door de knieën gaat en belijdt: ‘ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser.’

Het gaat erom dat je met mond en hart de Naam van de Heere aanroept. Zo alleen wordt je ziel gered, word je behouden, kom je in de hemel.

Aanroepen, dat is wat anders dan een schreeuw in het wilde weg of alleen als een noodkreet, even tussen door en meer niet. Net als bijvoorbeeld de ANWB, die bel je alleen bij pech onderweg, verder niet. Nee, aanroepen is een zaak van het geloof, van het hart. Daarin is het hele leven van het geloof kort samengevat. Want een christen is iemand die de Naam van de Heere aanroept.

Is uw ziel gered? Erkent u de Heere Jezus als de enige en volkomen Zaligmaker?  En weet jij dat je buiten Hem reddeloos verloren bent?

Roep rond en op Pinksteren gelovig de Naam van de Heere aan. Val Hem te voet en grijp Hem aan als de rots van je behoud. Wie je dan ook bent: jonger of ouder, arm of rijk, gezond of ziek, sla dit aanbod niet af, kom tot Hem en roep Hem aan.

Want wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot.

Gameren
G. Wassinkmaat