Meditatie Johannes 18 vers 11

‘Jezus dan zei tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker, die Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?’

Johannes 18 vers 11

Opsporing verzocht! Wat dat betekent? Men zoekt iemand die vermist is of een misdadiger. Daarover gaat het ook in Johannes 18. Men zoekt de Heere Jezus in Gethsemane en wil Hem gevangennemen. Of Hij op de vlucht slaat en hard wegrent? Nee, deze Arrestant (Hij heeft nooit iets verkeerd gedaan!) biedt Zichzelf aan en geeft Zich vrijwillig aan de vijand over.

Petrus kijkt toe, hij begrijpt er niets van, bedenkt zich geen moment, pakt het zwaard en slaat er op los. Zie zo, die is raak. De knecht van de hogepriester, Malchus, raakt zijn rechteroor kwijt. Bij zwaard moet je hier denken aan een kort zwaard, een soort dolkmes. Misschien dat Petrus daarmee gisteren nog wel het paaslam slachtte. Er vloeit bloed in de hof van Gethsemane, het bloed van Malchus. Maar er moet ander bloed vloeien, ik bedoel: het kostbare bloed van Christus dat weldra voor velen vergoten wordt. En daar is Petrus stekeblind voor.

Jezus bestraft hem, zegt: Petrus, steek je zwaard in de schede. Waarom? Petrus staat Jezus in de weg en loopt hem voor de voeten.

Stel nu eens, dat Jezus – net als Petrus – naar het zwaard greep. Dan was Gethsemane veranderd in een bloedbad, dan had de duivel gewonnen en God verloren. En dan was er geen verlossing en genade. De duivel wil met het zwaard van Petrus de lijdensbeker uit Jezus’ handen slaan.

Herkent u het niet? Wat Petrus hier doet dat leeft in ieder mens, óók in mij. Je grijpt altijd maar weer naar eigen wapens, je wilt jezelf handhaven en zelf je verlossing bewerken. Zeg maar: je wilt geen zondaar voor God worden en je verzet je tegen vrije genade. Je geeft je niet zomaar over en gewonnen.

Hoort u dat? De Heere Jezus zegt: steek je zwaard in de schede, geef toch eens je verzet op en laat je redden. Zalig de mens die zich neerlegt aan Jezus’ voeten, die Hem niet voor de voeten loopt, maar op de voet volgt.

Jezus wijst het zwaard af en kiest voor de lijdensbeker. Wat er in die beker zit? De last van onze zonde en van de toorn van God, de helse angst en verschrikking tot de dood van het kruis toe. Die beker is boordevol met de toorn van God tegen de zonde, uw zonde, jouw zonde, mijn zonde. Want wij hebben – door onze schuld – Zijn kroon gevlochten en Zijn beker gevuld.

Kort tevoren heeft Jezus nog met die drinkbeker geworsteld. Maar nu is Hij ten volle bereid om deze lijdensbeker leeg te drinken.

Vindt u het geen wonder dat de Vader de lijdensbeker van Zijn toorn Zijn eigen Zoon in de handen drukt? En dat Jezus met Zijn beide handen die beker gewillig aanneemt en tot de laatste druppel leegdrinkt?

Weet u voor wie Hij dat doet? Hij doet dat voor mensen als Petrus die Hem in de weg staan en voor de voeten lopen. Hij doet dat voor u die beseft: ik maak elke dag mijn schuld groter.

Onthouden! Als u weigert voor deze bereidwillige Jezus te buigen en je tegen Zijn liefde en genade blijft verzetten, dan moet je straks voor altijd drinken uit de drinkbeker van Gods toorn (Openbaring 14 vers 9 en 10). Doe de goede keuze van het geloof. Wat dat is? Het zwaard of de beker. Zeg maar: zelfverlossing óf verlossing door het bloed van Jezus.

Hoevaak lijk ik op Petrus die het zwaard van de zelfverlossing opneemt. Maar als dat zwaard (om mezelf te verlossen) mij uit handen valt en de Heilige Geest de beker van het heil in mijn handen drukt, dan belijd ik: ‘Nu weet ik het zeker dat de Heere Jezus de drinkbeker van Gods toorn ook voor míj tot de laatste druppel heeft leeggedronken.’

Gameren
G. Wassinkmaat