Meditatie Johannes 10 vers 11

‘JEZUS IS DE GOEDE HERDER’

‘Ik ben de goede Herder; de goede Herder stelt zijn leven voor de schapen’, Johannes 10 vers 11

Misschien ben je wel eens in de catacomben geweest van Rome.

Een ondergrondse begraafplaats, kilometers lang, waar christenen zich ook verborgen hielden in tijden van vervolging. In de wanden zijn gaten uitgehakt, waarin de doden werden bijgezet. En op die wanden zijn allerlei schilderingen aangebracht. Als je er door heen loopt, kom je ook één van de oudste afbeeldingen van de Heere Jezus tegen. Weet  je hoe Hij afgebeeld is? Als een romeinse herdersjongen en op Zijn schouders draagt Hij een schaap. Apart hè?

Ja, maar daar wordt natuurlijk iets mee gezegd, dit is een geloofsgetuigenis.

Midden tussen de graven van de eerste christenen, zegt deze afbeelding: wij hebben een Herder, Die zelfs meegaat over de dood en het graf heen.

Kom, we kijken in deze meditatie naar de gelijkenis van de goede Herder. Wat de aanleiding is? Jezus heeft een blindgeborene genezen, hoofdstuk 9. Uiteindelijk wordt de genezen man uit de synagoge gezet . Waarom? Hij ziet wat in Jezus, erkent dat Jezus van God vandaan komt. En dat kunnen de joodse leiders niet hebben. En Jezus? Hij zoekt als een trouwe Herder de blindgeborene op en laat weten dat Hij hem kent.

Nu tegen die achtergrond vertelt Jezus de gelijkenis van de goede Herder.

En dan vergelijkt Hij die joodse leiders met huurlingen (vers 8, 10). Ze willen maar één ding: loon, geld, En als er gevaar dreigt, gaan ze er meteen vandoor.

En daartegenover zegt Jezus vol gezag: Ik ben de goede Herder. Ja, vraag je, maar waar is Hij dan goed in? Nu, in geven. Wat geeft  Jezus  dan? Zijn leven! Moet je indenken: Jezus loopt rond in Jeruzalem, en Hij zegt nu al: Ik geef Mijzelf, Ik zet Me helemaal in, Ik stel Mijn leven voor u, Ik offer Mij op, Ik koop vrij, uit zonde, schuld, oordeel, nood en dood. Voor wie Hij dat doet? Voor Zijn schapen.

Deze Herder gaat ver, vind je niet? Want verder kun je niet gaan: je leven geven, en dat heeft Hij gedaan. Echt, zo’n Herder vind je nergens.

Is dit geen Herder bij Wie je met al je zorgen en zonden terecht  kunt? En aan Wie je je gerust kunt toevertrouwen?

Ja, zeg je, maar hoe weet ik dat Hij ook mijn Herder is? Nou, dan ken je Zijn stem, dan volg je Hem, dan is je leven gericht op Zijn beloften en geboden, dan wil je Hem gehoorzamen en dan kun je niet zonder Hem.

En voor ik het vergeet: deze Herder zoekt nog steeds. Wie Hij zoekt, vraag je? Zijn schapen. Dat is niet erg complimenteus. Een schaap is een dom dier, weerloos. Als er een wolf komt, of een dief, of als die verdwaalt…… Een schaap kan niets, is zonder herder ten dode opgeschreven.

Al ontdekt? Moet je dat eerlijk toegeven: ‘Heere, ik heb niks, ik ben net als een schaap, ik loop steeds bij U weg, ik doe U zoveel verdriet, ik heb verdiend dat ik eeuwig zonder U zou zijn?’ Maar dan zegt Hij: Ik ben de goede Herder, Ik geef Mijn leven.

Onthouden! Hier heb je een Herder, Die zo goed past  bij schapen die

vaak zo bokkig zijn, tegen de draad, eigenwijs of die verstrikt zitten in het struikgewas van zonde, twijfel en levensraadsels. Hij zoekt ze op en tilt ze op

Zijn schouders. En als een schaap doodmoe door zijn poten dreigt heen te zakken, dan zegt hij: Ik ben de goede Herder, Ik draag je en breng je eeuwig Thuis.

Gameren
G. Wassinkmaat